การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 = Work performance-oriented fiscal administration of school attached to Maha Sarakham elementaty education service office 2 /

ผู้แต่ง
กชพร อนุนิวัฒน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.206 ก112ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ฏ), 119 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.