แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียนแหงวิทยาคม อำเภอเวียนแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines Development School-Based Management of Wiang Haeng Wittayakom School, Wiang Haeng District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
วดีลดา เขียวพรม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ว161น 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ซ), 99 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.