รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบและลักษณะการให้เหตุผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ /

ผู้แต่ง
มานิตย์ จุมปา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558