ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม = Student Guardians' Satisfaction with Educational Management at Pre-School Child Development Center of Tambon Khoksarakham Province /

ผู้แต่ง
กัญญาณัฐ จุลศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 ก384ค 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ฏ), 82 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.