เจ้าหนูตัวแสบ เล่ม 2 /

ผู้แต่ง
เบร็ตต์, ไซมอน
Corporate Author
ถนอมวงศ์ ลำ้ยอดมรรคผล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1