ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด = Guardians's Satisfaction with Education Management at Pre-School Child Development Center Attached to Tambon Niwet Municipality in ThawaTburi of Roi Et Province /

ผู้แต่ง
สุจิตตา พิมรัตน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 ส753ค 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ฐ), 138 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.