การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด = Students' Decision-Making to Continue Their Studies at Roi Et Vocational College in Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พระอรรถพล อตฺถพโล (ปะกาโส)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.21 พ417ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ฒ), 104 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.