การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล = The Change Management Affecting on Learning Organization, Mahidol University /

ผู้แต่ง
วราภรณ์ รุจิระวาณิชย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 378.101 ว321ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ช), 151 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.