อารยธรรมตะวันออก /

ผู้แต่ง
ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5