ปกิณกะธรรมสำหรับเด็ก เนื่องในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1