ชีวิตในอุดมคติตามทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท = The Ideal Life As Conceived In Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาภาษิต สุภาษิโต (สุขวรรณดี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.301 ภ488ช 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุรวัฒน์, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
124 หน้า