การจัดการศึกษาแบบชุมชนมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านแม่ปูคา ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Educational Management Community Paticipation of the Ban Mae Pookha School, Mae Pookha Sub District, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พระธิชานนท์ รตนญาโณ (โยนิจ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.19 พ337ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ฑ), 183 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.