ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด = Student Guardians' Expectation Towards Administration of Instructions and Curricula at Ban Nong Taw Nadi Theppathan School of Tambon Dong Sing, Chang Han District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พระบุญล้ำ จนฺทวํโส (สินทวง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.192 พ343ค 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ช), 130 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.