พจนานุกรมรูปภาพ อังกฤษ-ไทย = Picture Dictionary /

ผู้แต่ง
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : รวมสาส์น, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2