ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2558 /

Corporate Author
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2559