ทฤษฎีสังคมวิทยา : การสร้าง การประเมินค่า และใช้ประโยชน์ /

ผู้แต่ง
สัญญา สัญญาวิวัฒน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
301 ส558ท 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
157 หน้า ; 21 ซม.