พระพุทะ พระโพธิสัตว์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจีน /

ผู้แต่ง
จิตรา ก่อนันทเกียรติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
390.0951 จ456พ 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : จิตรา, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
213 หน้า : ภาพประกอบ