สุนทรภู่ : อาลักษณ์นักเลงทำเพลงยาว /

ผู้แต่ง
กุสุมา รักษมณี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1