เสียงวรรณยุกต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กำเนิดและพัฒนาการ = Tones in Southest Asia : birth and development (Tonogenesis) /

ผู้แต่ง
ผณินทรา ธีรานนท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
414 ผ159ส 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ชอบพิมพ์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
80 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.