แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Guidelines for School Administration Under the Personnel Shortage in the Pong Sa School Network, Pai District, Mae Hong Son Province /

ผู้แต่ง
จินตนา ปาลี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 จ482น 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฌ), 144 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.