แนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for Development Administration of the Wiang Haeng Wittayakom School Wiang Haeng District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ชนพัฒน์ ใจมั่น
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.207 ช135น 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ซ), 116 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.