คำพิพากษาการขอตีความในคดีปราสาทพระวิหาร /

Corporate Author
สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานสภาพัฒนาเมือง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
341.55 ส181ค 2558
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ข), 108 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.