รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชา เพื่อลดความขัดแย้ง ประจำปีงบประมาณ 2557 /

Corporate Author
สภาพัฒนาการเมือง. คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนการเมืองภาคพลเมือง.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สภาพัฒนาการเมือง, 2557