การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : แนวทางใหม่ = Human Resource Management : A New Approach /

ผู้แต่ง
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1