การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย = Legal Reasoning /

ผู้แต่ง
วิชา มหาคุณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
340.1 ว545ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6
Physical description
335 หน้า ; 21 ซม.