ผ้าขาวม้า, ผ้าซิ่ง, กางเกงใน และ ฯลฯ : ว่าด้วยปีะเพณี, ความเปลี่ยนแปลง และเรื่องสรรพสาระ /

ผู้แต่ง
นิธิ เอียวศรีวงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
390.09593 น612ผ 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
(27), 229 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.