คติชนในบริบทข้ามพรมแดน : งานปอยไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ /

ผู้แต่ง
ศิราพร ณ ถลาง
Corporate Author
สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
398.09593 ศ444ค 2558
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
249 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.