กรณีธรรมกาย /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.382 พ335ก 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : พิมพ์อำไพ, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 15
Physical description
404 หน้า