ลิลิตตะเลงพ่าย /

ผู้แต่ง
ปรมานุชิตชิโนรส,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักราชเลขาธิการ, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1