นาฏกรรมแห่งชีวิต /

ผู้แต่ง
ประชาคม ลุนาชัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศรีปัญญา, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1