8 มหาคำถามทีมนุษย์สมัครงานทุกคนต้องอ่าน = The 8 Job Interview Weapons /

ผู้แต่ง
มาร์ค เหล่าถาวรวงศ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1