การแจกแจงเชิงสถิติ = Statistical Distributions /

ผู้แต่ง
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : จามจุรี โปรดักส์, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1