วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา = Qualitive research in education /

ผู้แต่ง
รัตนะ บัวสนธ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
370.72 ร374ว 2558
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5
Physical description
316 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.