อ่าน (ไม่) เอาเรื่อง /

ผู้แต่ง
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อ่าน, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2