การประเมินเพื่อมอบอำนาจการเรียนรู้ = Embedded Formative Assessment /

ผู้แต่ง
วิจารณ์ พานิช
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1