ประชาธิปไตยจริงแท้ คือแค่ไหน /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
321.8 พ349ป 2555
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
258 หน้า ; 21 ซม.