กฎหมายลักษณะพยาน (ภาคปฏิบัติ) /

ผู้แต่ง
สุโรจน์ จันทรพิทักษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
347.06 ส867ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
221 หน้า ; 26 ซม.