ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 5 ภูมิภาคของไทย = A Regional Economic History of Thailand /

ผู้แต่ง
พอพันธ์ อุยยานนท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
330.9593 พ488ป 2558
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
380 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.