การวิจัยเชิงบรรยาย จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง /

ผู้แต่ง
จิตราภา กุณฑลบุตร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
001.433 จ459ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : แปลนพริ้นติ้ง, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
579 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.