รากฐานวรรณกรรมภาคใต้ /

ผู้แต่ง
ประทีป ชุมพล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1