พุทธประวัติฉบับจิตรกรรม /

ผู้แต่ง
อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : คอมแพคท์พรินท์, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1