วังพญาพราย /

ผู้แต่ง
พงศกร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เอ.พี.กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3