กาบแก้วบัวบาน /

ผู้แต่ง
ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อีศาน, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1