ปัจจุบันเป็นเวลาประเสริฐสุด : บทสวดภาวนาสำหรับพุทธศาสนิกร่วมสมัย = Present Moment Wonderful Moment : Mindfulness Verses for Daily Living /

ผู้แต่ง
ติช นัท ฮันห์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศยาม, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6