เห่...ชะเลรุ้ง /

ผู้แต่ง
ประภัสสร เสวิกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่ยส์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1