หากความเข้าใจยังมีอยู่จริง /

ผู้แต่ง
นิ้วกลม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : คู้บ, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6