เทววิทยากับปรัชญาการเมือง = Theology and Political Philosophy /

ผู้แต่ง
วิกิจ สุขสำราญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1