ยุติธรรมอำมหิต = American Assassin /

ผู้แต่ง
ฟลินน์, วินซ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1