คัมภีร์เขียนอังกฤษธุรกิจขั้นเทพ = Model Business Letters, Emails and Other Business Documents 7th Edition /

ผู้แต่ง
เทย์เลอร์, เชอร์ลีย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 7