นางสิงห์ตะลุยเลือด /

ผู้แต่ง
ว. ณ เมืองลุง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
น ว111น 2532
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, 2532
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
2 เล่ม